ul. Cmentarna 7A, 28-313 Imielno
41 385 14 62
biblioteka@imielno.pl

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI E-BOOKÓW W GBP W IMIELNIE

Biblioteka Imielno

1. Możliwość wypożyczania e-booków z oferty abonamentowej LEGIMI mają wyłącznie Czytelnicy zarejestrowani w Gminnej Bibliotece Publicznej w Imielnie. Warunkiem jest posiadanie nieobciążonego żadnymi zaległościami i uaktualnionego na dany rok kalendarzowy konta bibliotecznego oraz karty bibliotecznej.

2. Usługa wypożyczania e-booków jest bezpłatna.

3. W pakiecie Biblioteki nie ma audiobooków

4. Kody wydawane są czytelnikom podczas osobistej wizyty w Bibliotece, telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną. W celu uzyskania kodu dostępu należy wysłać wiadomość z adresu e-mail podanego w karcie zapisu na adres: biblioteka@imielno.pl w treści podając imię i nazwisko oraz numer karty bibliotecznej. Po pomyślnym zweryfikowaniu konta bibliotecznego pracownik Biblioteki wyśle e-mail z kodem dostępu.

5. Zachowujemy zasadę: jedno konto czytelnicze – jeden kod.

6. Uzyskany przez czytelnika kod musi być aktywowany do 14 dnia miesiąca. W przeciwnym wypadku kod wygasa.

7. Kod jest aktywny przez 30 dni, licząc od daty zalogowania. Po tym czasie można zgłosić się po kolejny kod.

8. Nowe kody wydawane są od 14 dnia każdego miesiąca.

9. Biblioteka dysponuje ograniczoną liczbą kodów na każdy miesiąc. Liczy się kolejność zgłoszeń.

10. Czytelnik może czytać dowolną liczbę książek.

11. Czytelnik, który nie aktywuje otrzymanego kodu, ma blokadę na wydanie kodu
w następnym miesiącu.

Skip to content