ul. Cmentarna 7A, 28-313 Imielno
41 385 14 62
biblioteka@imielno.pl

O Bibliotece

Biblioteka Imielno

Historia Gminnej Biblioteki Publicznej
w Imielnie

21 grudnia 1947 roku w Nagłowicach dokonano symbolicznego otwarcia bibliotek województwa kieleckiego. Nowo powstała biblioteka w Imielnie została umiejscowiona w budynku Szkoły Podstawowej, a pierwszym jej kierownikiem została nauczycielka Anna Newerly. Pierwszego wpisu w księdze inwentarzowej dokonano 16 stycznia 1948 roku. Początkowo jena szafa z książkami stanowiła cały księgozbiór biblioteczny. Z roku na rok zwiększała się liczba czytelników i woluminów. W roku 1951 biblioteka nadal mieściła się w szkole, ale wydzielono na jej potrzeby jedno pomieszczenie o powierzchni 15 m2. W tym czasie założono również 12 punktów bibliotecznych na terenie gminy. Część z nich znajdowała się w szkołach, niektóre prowadzone były w prywatnych budynkach. Cały księgozbiór liczył 3044 tomy, a liczba zapisanych czytelników to 957. W roku 1960 biblioteka została przeniesiona do lokalu przy Prezydium Gromadzkiej Rady. Trzy lata później zostały utworzone Biblioteki Gromadzkie w Opatkowicach i Motkowicach. W wyniku likwidacji Gromadzkich Rad Narodowych i przejęcia ich zadań przez gminy, od roku 1975 działała Gminna Biblioteka Publiczna w Imielnie z filiami w Motkowicach i Opatkowicach Murowanych. Lata 80 i 90 to okres ciągłych zmian personalnych i lokalowych. Nową siedzibą biblioteki stały się pomieszczenia w budynku starego Urzędu Gminy. W 1995 roku stanowisko kierownika biblioteki objęła Pani Ewa Powałka. W roku 2005 Filia Biblioteki w Opatkowicach Murowanych została przeniesiona do Mierzwina. Ograniczone środki na działalność sprawiły, że proces rozwoju był bardzo wydłużony. Dopiero w roku 2007 udało się uzyskać dofinansowanie na zakup komputerów w ramach programu „Ikonka”. Dzięki możliwości darmowego korzystania z internetu, w bibliotece zaczęło pojawiać się co raz więcej młodzieży. W roku 2015 Filia biblioteki w Motkowicach zmieniła swoją siedzibę. Księgozbiór został przeniesiony do odnowionego pomieszczenia mieszczącego się w budynku Szkoły Podstawowej.  Mimo przeprowadzonych zmian lokale biblioteki w Imielnie i obu jej filii nadal nie były przystosowane do zmieniających się potrzeb czytelników. Przełom roku 2017/2018 był dla Biblioteki w Imielnie bardzo ważny.  Po konsultacji z dyrekcją Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach zdecydowano o likwidacji filii bibliotecznych w Motkowicach i Mierzwinie. Rada Gminy w Imielnie 27 czerwca 2017 roku  podjęła Uchwałę Nr XXII.150.2017 w sprawie likwidacji filii bibliotecznych w Motkowicach i Mierzwinie będących filiami Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie.

16 listopada 2017 biblioteka otrzymała od władz Gminy prawo do dysponowania lokalem w budynku administracyjnym przy ul. Cmentarnej 7A w Imielnie, w związku z tym cały księgozbiór został przeniesiony. Księgozbiór liczył w tym czasie 18 810 woluminów,
a liczba czytelników wynosiła 463 osób.

Z końcem 2017 roku na emeryturę przeszedł wieloletni kierownik Biblioteki w Imielnie – Ewa Powałka. Od 1 stycznia 2018 roku na to stanowisko została powołana Małgorzata Sobczyk.

Przez okres 2 lat trwały przygotowania do wdrożenia w bibliotece zintegrowanego systemu MAK+, stworzonego i obsługiwanego przez Instytut Książki. Zakupiono 500 plastikowych kart czytelnika opatrzonych kodem kreskowym. System pozwala na tworzenie elektronicznego katalogu bibliotecznego, bazy użytkowników, rejestrację wypożyczeń i udostępnień zasobów a także prowadzenie statystyk. Praca odbywa się poprzez przeglądarkę internetową. Czytelnicy mogą przeglądać zasoby biblioteki pod adresem szukamksiążki.pl. Udostępnianie i wypożyczanie zbiorów odbywa się za pomocą czytnika kodów.

W nowej siedzibie biblioteki stworzono Kącik Malucha. To miejsce, w którym młodzi czytelnicy mogą  znaleźć coś dla siebie. Pomieszczenie zostało wyposażone w specjalne mebelki, posiadające odpowiednie atesty. Księgozbiór jest przystosowany do różnych grup wiekowych.

Z końcem 2018 roku ukończono remont lokalu, w którym poprzednio mieściła się biblioteka. Odnowione pomieszczenia i nowe wyposażenie dają wiele możliwości. Pierwsze – największe zagospodarowano na salę konferencyjną. Zostały zakupione składane stoły konferencyjne i krzesła. Drugie pomieszczenie to sala do spotkań kameralnych, gdzie na wygodnych kanapach można usiąść i podyskutować o książkach. W ostatnim został umieszczony aneks kuchenny z niezbędnymi elementami wyposażenia.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Imielnie od 29 maja 2018 działa Dyskusyjny Klub Książki. Spotkania odbywają się cyklicznie. Co miesiąc omawiane są inne tytuły, wybierane spośród literatury polskiej i zagranicznej. W myśl hasła  – „Dobre Książki
i Kawa” klubowiczki w miłej atmosferze dyskutują na tematy związane z przeczytanymi powieściami. 

Skip to content