ul. Cmentarna 7A, 28-313 Imielno
41 385 14 62
biblioteka@imielno.pl

Projekt PATENT NA BIZNES

Biblioteka Imielno

Projekt PATENT NA BIZNES

Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Kielcach z dniem 1lipca bieżącego roku rozpocznie realizację projektu “PATENT NA BIZNES” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych – (projekty konkursowe).

Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy, aktywizacja zawodowa oraz poprawa sytuacji na rynku pracy 80 osób: 42 kobiet i 38 mężczyzn, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mają ukończony 30 rok życia, nie posiadają zatrudnienia – są bezrobotni, poszukujący pracy, bierni zawodowo, uczą się lub zamieszkują na obszarze województwa świętokrzyskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content